Polityka Prywatności

1. Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności naszych Użytkowników. W niniejszej Polityce Prywatności przedstawiamy sposób gromadzenia i przetwarzania danych Użytkownika w Serwisie.

Podczas pierwszej wizyty na stronach serwisu Napieramy.pl użytkownik zostanie poproszony o zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Jakie dane mogą być gromadzone?

Nie ma konieczności dokonania Rejestracji w Serwisie, aby z niego korzystać i przeglądać jego strony. Każdy Użytkownik, który zechce w pełni wykorzystać funkcjonalności Serwisu musi przejść przez proces rejestracji. Podczas rejestracji w Serwisie, zbierane są od Użytkownika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego następujące dane: Login, E-mail, Hasło.

Po pomyślnym ukończeniu procesu rejestracji w Serwisie, Użytkownik może dobrowolnie, według własnego uznania udostępnić w ramach własnego Profilu następujące dodatkowe informacje: nazwa wyświetlana (nickname), krótki opis profilu („O mnie”), adres strony www, płeć, rok urodzenia, avatar. Dane podane w ramach Profilu będą publicznie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających stronę Serwisu.

Gromadzimy również informacje zawarte w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Informacje te zawierają: numer IP, rodzaj urządzenia końcowego Użytkownika, długość trwania sesji oraz dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

3. Wykorzystanie danych

Wszelkie dane dostarczone przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Po tym czasie wszelkie dane Użytkownika zostaną usunięte.

Przetwarzane przez nas dane Użytkowników są wykorzystywane w następujących celach:

a) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Serwisu
b) Umożliwienie Użytkownikom świadczenia Usług oferowanych w ramach Serwisu
c) Zapewnienie Użytkownikom spersonalizowanego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb dostępu do Usług oferowanych w Serwisie
d) Wysyłanie powiadomień o ważnych zmianach w Serwisie i jego Usługach
e) Sprawne odpowiadanie na wszelkie zgłoszenia oraz skargi dotyczące Serwisu, jego Usług lub Użytkowników

4. Cookies

Serwis Napieramy.pl używa plików cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na komputerze Użytkownika. Cookies nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla jego komputera i danych, dlatego zalecamy aby nie wyłączać ich obsługi w przeglądarce internetowej.

Pliki cookies w serwisie Napieramy.pl wykorzystywane są w następujących celach:

a) Identyfikacja oraz zapamiętanie danych sesji przy zalogowaniu Użytkownika.
b) Dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
c) Zbieranie ogólnych, statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu, pozwalających na analizę oraz ulepszanie struktury i działania Serwisu.

Każdy rodzaj przeglądarki internetowej posiada możliwość blokowania oraz usuwania plików cookies. Usunięcie lub zablokowanie cookies nie uniemożliwia korzystania z Usług Serwisu, lecz może spowodować pewne utrudnienia lub niedogodności.

5. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa wszelkich przechowywanych przez nas danych. W celu ochrony danych przed dostępem osób nieupoważnionych, wdrożone zostały przez nas odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne, jak również odpowiednie procedury administracyjne. Wszelkie dane użytkowników przechowywane są w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

6. Ujawnienie danych Użytkownika

Jako Operator zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

Poza przypadkami wymienionymi w zdaniu poprzednim, dane Użytkownika nie zostana ujawnione żadnej osobie ani podmiotowi trzeciemu, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

7. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie jedynie do Serwisu Napieramy.pl. Operator nie odpowiada za polityki prywatności stosowane przez administratorów innych serwisów internetowych, do których przekierowują odsyłacze zawarte na stronach Serwisu Napieramy.pl.

Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za treści zewnętrzych stron internetowych, do których odsyłacze zamieścił w ramach Serwisu Napieramy.pl.

8. Zarządzanie Twoimi danymi osobowymi

Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz posiada możliwość ich aktualizacji oraz usunięcia w dowolnym momencie.

Żądanie usunięcia własnych danych Użytkownika z Serwisu należy zgłosić pisemnie, pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@napieramy.pl

W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych usług Serwisu, Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

9. Informacje wysyłane do Użytkownika

Zastrzegamy sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Serwisie.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany naszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie bez podawania przyczyny takich zmian.

Użytkownik zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany na niniejszej stronie, aby upewnić się, że akceptuje wszelkie postanowienia Polityki Prywatności w jej aktualnym brzmieniu.

Operator zastrzega sobie prawo do poinformowania Użytkowników o zmianach w niniejszym dokumencie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany podczas rejestracji.